Menu Close

DECIZII în aplicarea unitară a prevederilor legii

Nr. crt.Număr decizieDescriere
1Decizia nr. 1D/03.03.2019privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
2Decizia nr. 9D/13.03.2019privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor
Modelul listei de candidați - Format rtf
Modelul listei de candidați - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarația de interese - Format rtf
Declarația de interese - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format rtf
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format rtf
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format pdf
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format rtf
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format pdf
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format pdf
GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese - 2019
3Decizia nr. 14D/29.03.2019privind procedura de acreditare a observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Anexe - Format rtf
4Decizia nr. 15D/29.03.2019privind aprobarea denumirii fiecărui birou electoral judeţean, a fiecărui birou electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
5Decizia nr. 16D/29.03.2019privind organizarea activităţii de verificare şi centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
6Decizia nr. 55D/12.04.2019privind unele măsuri pentru asigurarea ordinii publice la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019
7Decizia nr. 56D/12.04.2019privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
8Decizia nr. 56D/REP/02.05.2019 - republicatăprivind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
9Decizia nr. 58D/23.04.2019privind stabilirea dimensiunilor literelor şi cifrelor care se înscriu în interiorul patrulaterelor din buletinul de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
10Decizia nr. 59D/23.04.2019privind unele măsuri pentru buna organizare a activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
11Decizia nr. 61D/02.05.2019pentru modificarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 56/D/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
12Decizia nr. 62D/06.05.2019privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Modelul orientativ al declarației potrivit căreia alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene - Format rtf
13Decizia nr. 72D/14.05.2019privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a Referendumului naţional din 26 mai 2019
14Decizia nr. 73D/14.05.2019privind unele măsuri pentru organizarea activităţii de consemnare și centralizare a rezultatelor votării
15Decizia nr. 135D/04.06.2019privind încetarea activităţii birourilor electorale judetene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate și a birourilor electorale ale secțiilor de votare